Jak digitální technologie přetvářejí umění řízení

Keywords:

Tato studie vychází ze spolupráce mezi agenturou EU-OSHA, Společným výzkumným střediskem Evropské komise a nadací Eurofound. Popisuje, jak digitalizace pracovišť může přispět k tomu, že se začne uplatňovat řízení založené na datech, a jaký může být dopad této změny na organizaci práce a kvalitu pracovních míst, např. z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zpráva uvádí zjištění průzkumu ESENER a navrhuje řadu opatření, která lze na pracovištích zavést, aby se zmírnil případný negativní dopad řízení založeného na datech na pohodu pracovníků.

Stáhnout in: en