Práce z domova a preventivní opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na evropských pracovištích: důkazy z průzkumu ESENER-3

Keywords:

Tato zpráva uvádí hlavní charakteristiky osob pracujících z domova a společností, které práci z domova zavedly, a zaměřuje se na některá z nejčastěji uplatňovaných preventivních opatření proti souvisejícím fyzickým a psychosociálním rizikům pro zdraví a pohodu pracovníků. Vychází z údajů průzkumu ESENER uskutečněného agenturou EU-OSHA, šetření pracovních sil Evropské unie a průzkumu pracovních podmínek v Evropě provedeného nadací Eurofound v roce 2015.

Analyzuje poslední údaje z průzkumů před pandemií, aby osobám, které odpovídají za plánování a zavádění práce z domova po pandemii, poskytla cenná fakta a čísla, přičemž zvláštní pozornost věnuje prevenci muskuloskeletálních poruch.

Stáhnoutin: en