Budoucnost odvětví (elektronického) maloobchodu z hlediska BOZP
11/12/2018 Typ: Diskusní dokumenty 7 strany

Budoucnost odvětví (elektronického) maloobchodu z hlediska BOZP

Keywords:ICT/digitalisation, Vznikající rizika, Doprava

Elektronický maloobchod se neustále rozvíjí. Jedná se o náročné odvětví, například z hlediska vysokých očekávání a požadavků zákazníků.

Nelehké pracovní podmínky, které jsou spojovány s tímto odvětvím v důsledku značného důrazu zaměstnavatelů na efektivitu, např. dlouhá pracovní doba a krátké dodací lhůty, se staly obecně známými.

Tento článek zkoumá dopady v oblasti bezpečnosti a zdraví, jimž čelí pracovníci v odvětví elektronického maloobchodu, a zamýšlí se nad aktuálními opatřeními v oblasti řízení BOZP v tomto odvětví.

Download in:BG | EL | EN | ES | FR | HU | IS | SV

Další publikace k tomuto tématu