Prognóza nových a vznikajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s digitalizací do roku 2025

Keywords:

Tato zpráva představuje konečné výsledky rozsáhlého prognostického projektu týkajícího se vývoje v oblasti digitálních technologií a z něho vyplývajících změn ovlivňujících kde, kdy a jak pracujeme.

V rámci projektu byl prostřednictvím čtyř různých scénářů zkoumán možný dopad těchto změn na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) do roku 2025.

Každý scénář přináší z pohledu BOZP různé problémy a příležitosti. Tento výzkum čtenářům pomůže lépe pochopit, jaký dopad by digitalizace mohla mít na bezpečnost a zdraví pracovníků v Evropské unii, a vypracovat strategie, které by se vyznačovaly větší odolností vůči uvedeným změnám v oblasti práce a BOZP.

Stáhnout in: en