Faktory úspěchu: vývoj a propagace francouzských nástrojů OiRA

Keywords:

Hodnocení rizik může být obzvláště náročným úkolem pro mikropodniky a malé podniky, protože jim chybí zdroje a know-how při řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Z tohoto důvodu Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci spustila adaptabilní platformu OiRA (on-line interaktivní hodnocení rizik), která usnadňuje vytváření nástrojů pro hodnocení rizik.  

Tato případová studie se zaměřuje na to, jak Francie zavádí nástroje OiRA k propagaci hodnocení rizik v mikropodnicích a malých podnicích z různých odvětví. Spolupráce Ministerstva práce, Úřadu sociálního zabezpečení a odvětvových sociálních partnerů vede k vývoji a rostoucí míře využívání nástrojů pro hodnocení rizik pro mikropodniky a malé podniky.

Případovou studii uzavírá analýza faktorů úspěchu a přetrvávajících překážek. 

Stáhnoutin: en | fr | sk |