Shrnutí: Souvislosti a opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v EU – projekt SESAME

Keywords:

Tento dokument shrnuje zprávu, která poskytuje kritický přehled situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v mikropodnicích a malých podnicích. Zdůrazňuje nejenom význam mikropodniků a malých podniků pro ekonomiku a společnost obecně, ale také skutečnost, že zde panují značné a opodstatněné obavy ohledně BOZP v mikropodnicích a malých podnicích. Existuje velké množství dokladů, které poukazují na větší riziko vážných zranění a smrtelných úrazů v mikropodnicích a malých podnicích než ve větších organizacích. Zpráva se zabývá hlavními důvody této situace i omezenými zdroji mikropodniků a malých podniků a jejich postavením v ekonomice. Zpráva též zdůrazňuje značné mezery ve stávajících poznatcích, jejichž zaplnění by mohlo pomoci zlepšit opatření v oblasti BOZP v mikropodnicích a malých podnicích.

Stáhnout in: cs | da | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | nl | pl | sk | sv |