E-fact 66: Údržba a nebezpečné látky
28/12/2012 Typ: Elektronická fakta 13 strany

E-fact 66: Údržba a nebezpečné látky

Keywords:Kampaň 2018-2019, Nebezpečné látky, Hodnocení rizik

Pracovníci údržby přicházejí do těsného kontaktu se širokou škálou často nebezpečných chemických látek. V závislosti na konkrétním druhu mohou tyto chemické látky nejen způsobovat onemocnění, jako jsou podráždění nebo rakovina kůže, mnohé z látek jsou také vysoce hořlavé a výbušné. Tato elektronická fakta se zaměřují na specifická rizika související s různými nebezpečnými látkami, kterým jsou obecně vystaveni pracovníci údržby, a uvádějí několik základních doporučení, jak lze tato rizika zvládat, a to včetně určitých příkladů osvědčené praxe.

Stáhnout in:CS | EL | EN | HU | LV | MT | NO | PT

Další publikace k tomuto tématu