Digitalizace a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – výzkumný program agentury EU-OSHA
16/12/2019 Typ: Přehled projektu 13 strany

Digitalizace a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – výzkumný program agentury EU-OSHA

Keywords:Digitalizace, ICT/digitalisation, Vznikající rizika

Tato brožura shrnuje práci agentury EU-OSHA v oblasti digitalizace a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) – včetně prognostického projektu, velkého přehledu BOZP a kampaně Zdravé pracoviště. Zkoumá potenciál digitalizace a způsob, jakým digitalizace ovlivňuje pracovní život a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. Zohledňuje též výzvy pro BOZP a jejich možná řešení v zájmu maximalizace využití digitálních technologií, a to i ke zlepšování pracovních podmínek.

Digitalizace vysokou rychlostí mění svět práce. Cílem výzkumného programu agentury EU-OSHA je poskytnout tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům a pracovištím spolehlivé informace o potenciálních dopadech na BOZP, aby mohli přijímat včasná a účinná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | NO | PT | SK | SV

Další publikace k tomuto tématu