Práce prostřednictvím digitálních platforem v odvětví zdravotní a sociální péče: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Odvětví zdravotní a sociální péče má v oblasti datafikace a digitalizace tradičně náskok. Pokračující technologické a společenské změny, které urychlila pandemie covidu-19, mají dopad nejen na pracovníky v tomto odvětví, ale také na cenovou dostupnost a kvalitu poskytované péče.

Tento dokument poskytuje důkazy o rizicích a příležitostech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) spojených s prací prostřednictvím digitálních platforem v tomto odvětví. V něm uvedená zjištění mají pomoci tvůrcům politik a platformám řešit a řídit potřeby pracovníků a posilovat systémy zdravotní péče v celé EU.

Stáhnout in: en