Kognitivní automatizace: dopad, rizika a příležitosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Keywords:

Rostoucí využívání umělé inteligence neustále mění charakter různých povolání a pracovních úkolů. Přestože systémy založené na umělé inteligenci nabízejí řadu výhod, čím dál více se diskutuje o jejich dopadu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Automatizace (či částečná automatizace) kognitivních úkolů přináší zejména obavy ohledně psychosociální pohody pracovníků, které musí tvůrci politik řešit.

Tento informační dokument popisuje rizika i příležitosti, které systémy založené na umělé inteligenci přinášejí na pracoviště, a zaměřuje se na jejich dopad na konkrétní povolání a odvětví. Poukazuje také na nejdůležitější rizika, která by měli tvůrci politik řešit prostřednictvím pracovního práva a regulace ochrany údajů.

Na závěr uvádí doporučení, jak chránit pracovníky pomocí minimalizace rizik, která v souvislosti s automatizací úkolů vznikají v oblasti BOZP.

Stáhnoutin: en