Koboty, roboty a drony: dopad digitálních technologií na BOZP v zemědělství a lesnictví

Keywords:

Zemědělci a lesníci jsou vystaveni mnoha rizikům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jak uvádí náš nový informační dokument, digitální technologie mají potenciál tato rizika zmírnit. Jejich zavádění v tomto
odvětví však zatím probíhá pomalu a přináší s sebou nová související rizika.

Například robotické kombajny a plečky by mohly pomoci předcházet muskuloskeletálním poruchám, avšak používání nových strojů vyžaduje odpovídající školení a vyhodnocení rizik. Kroboty a drony
by mohly zkrátit čas potřebný k provádění úkolů, ale jejich využívání by mohlo také zvýšit výskyt osamělé a monotónní práce.

Informační dokument závěrem shrnuje, že příznivý dopad nových technologií na BOZP bude omezený, dokud nebude doprovázen rozvojem kultury prevence v tomto odvětví.

Stáhnout in: en | es | hr | it | pt | ro |