Umělá inteligence a řízení pracovníků: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Keywords:

Tato zpráva poukazuje na rizika a příležitosti v oblasti BOZP související se systémy pro řízení pracovníků založené na umělé inteligenci. Výzkum a zjištění vycházejí z analýzy dat z třetího Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik a z podrobných rozhovorů s odborníky.

Zpráva také zkoumá možná preventivní opatření, přičemž klade důraz na nutnost zaměření se na lidi a potřebu „prevence prostřednictvím koncepce“ v zájmu zajištění zdraví, bezpečnosti a pohody pracovníků. Obsahuje soubor doporučení ohledně řešení rizik v souvislosti s využíváním systémů pro řízení pracovníků založených na umělé inteligenci na pracovišti.

Stáhnoutin: en