Hlavní zprávy

Zpět na hlavní zprávy

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v udržitelných dodavatelských řetězcích

Image

© Miha Creative - stock.adobe.com

Vývoj směrem k udržitelnosti – například podpora oběhového hospodářství nebo uzavírání smluv s ohledem na udržitelnost – může mít přímý dopad na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP).

Chceme-li zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky během ekologické transformace Evropy do roku 2040, je nezbytné vhodně začlenit hlediska BOZP do iniciativ v oblasti udržitelnosti ve všech příslušných oblastech politiky.

Více informací o BOZP v udržitelných dodavatelských řetězcích naleznete v novém diskusním dokumentu Sledování a zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dodavatelských řetězcích prostřednictvím rámců pro hodnocení udržitelnosti.

Projděte si naši tematickou sekci věnovanou oběhovému hospodářství .