You are here

Publikationer
15/05/2007

Factsheets 65 - Din rätt till ett arbete i en sund och säker miljö – råd till unga

Factsheets 65 - Din rätt till ett arbete i en sund och säker miljö – råd till unga

Om du råkar ut för en olycka eller skadar hälsan i jobbet kanske du får lida av sviterna resten av livet – något att ta på fullaste allvar. Här får du information om vad du har för rättigheter och skyldigheter. I ett separat faktablad kan du läsa om vilka faror du ska vara särskilt uppmärksam på.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV