You are here

Publikationer
15/05/2007

Factsheets 62 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till arbetsledare

Factsheets 62 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till arbetsledare

Enligt europeisk statistik är antalet arbetsolyckor minst 50 % högre bland unga i åldrarna 18–24 år jämfört med alla andra ålderskategorier. Bristen på lämplig handledning bidrar till denna höga olycksfallssiffra. Unga arbetstagare är ovana med sina arbeten, omgivningarna och riskerna som förknippas med dem. Den bristande erfarenheten innebär att de troligtvis inte uppfattar risker eller inte ägnar dem tillräcklig uppmärksamhet. Det finns också särskilda begränsningar som gäller arbete för ungdomar under 18 år. Därför är det troligt att ungdomar, utöver utbildning, kräver mer handledning än vuxna. Detta gäller även studenter som praktiserar, lärlingar och nyanställda.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV