You are here

Publikationer
15/05/2007

Factsheets 61 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till arbetsgivare

Factsheets 61 - Unga arbetstagares säkerhet – råd till arbetsgivare

Ungdomar under 25 års ålder utgör nästa generations arbetsstyrka. Din roll är att ge dem en säker och produktiv start i arbetslivet. Som arbetsgivare måste du se till att de arbetar säkert genom att tillhandahålla ett bra arbetsmiljöskydd som omfattar alla. Detta faktablad ger råd om din roll. Andra faktablad innehåller mer information om lagstiftningen som ska skydda unga arbetstagare och ger råd till arbetsledare, unga arbetstagare och föräldrar.

Downloadin:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV