Sammanfattning – Att arbeta med kroniska muskel- och skelettbesvär – råd och god praxis

Keywords:

I denna rapport görs en ingående analys av hur det är att arbeta med kroniska muskel- och skelettbesvär. I rapporten presenteras också fördelarna med att arbetstagare med denna typ av kroniska besvär kan stanna kvar i arbetslivet.

Rapporten belyser hur viktigt det är att utforma inkluderande arbetsplatser och fastställer principer för hantering av kroniska muskel- och skelettbesvär, där nyckelfaktorerna är förebyggande åtgärder, tidiga insatser, effektiv, deltagandebaserad rehabilitering och planering för återgång till arbetet.

Exemplen på god praxis beskriver många typer av arbetsplatsanpassningar som gjorts för att personer med muskel- och skelettbesvär ska kunna fortsätta arbeta, från att erbjuda flextid till att tillhandahålla rätt verktyg och ergonomisk utrustning. De många praktiska råden kompletteras med mer allmänna rekommendationer riktade till beslutsfattare.

 

Ladda ner in: bg | en | et | fr | hr | hu | is | it | mt | pl |