Reglering av distansarbete i Europa efter covid-19: den senaste utvecklingen

Keywords:

Den ökade förekomsten av distansarbete på grund av covid-19-pandemin har lett till mer forskning om denna form av arbetsorganisation och dess inverkan på arbetstagarnas välbefinnande och hälsa. Samtidigt som det finns fördelar med distansarbete, inklusive flexibilitet och självständighet, finns det också nackdelar.

Denna rapport från EU-Osha fokuserar på hur distansarbetet för närvarande regleras i Europa och innehåller en översikt över lagstiftningen efter covid-19 i EU. Rapporten belyser också bestående förändringar i lagstiftningen och hur kollektivförhandlingarna har utvecklats i flera EU-medlemsstater sedan pandemikrisen började.

Ladda ner in: en