Hybridarbete: nya möjligheter och utmaningar på arbetsmiljöområdet

Keywords:

Efter covid-19-pandemin har övergången till hybridarbete – som kombinerar arbete på distans och på plats – tagit fart. I detta diskussionsunderlag undersöks fenomenet hybridarbete och hur det påverkar arbetsvillkoren och arbetsmiljön. 

Hybridarbete definieras med utgångspunkt i mönstren för distansarbete. Vidare undersöks hybridarbetets viktigaste egenskaper och spridning på de europeiska arbetsplatserna. Diskussionsunderlaget belyser hur hybridarbetet förändrar etablerade normer och skapar nya möjligheter och utmaningar både för arbetsgivare och arbetstagare.

Ladda ner in: en