Arbetsmiljön som en viktig faktor för att locka till sig ny personal

Keywords:
Covid-19-pandemin har påverkat förväntningarna och attityderna i fråga om arbetsmiljö, och även politik och praxis på detta område. Arbetsmiljön har därför fått allt större betydelse när det gäller att rekrytera ny personal och arbetssökande.
I detta diskussionsunderlag behandlas utmaningar vid rekrytering och personalförvaltning i allmänhet, särskilt när det gäller de sätt som helst används för att söka jobb och hur de anställdas förväntningar och attityder gentemot arbetsgivarna har förändrats.
I underlaget analyseras hur arbetsmiljön kan få stor betydelse för arbetsgivarens varumärke och för att rekrytera rätt sökande. Slutligen läggs rekommendationer fram på grundval av de resultat och ämnen som diskuterats.
Ladda ner in: en | mt |

Fler publikationer om detta ämne