Exponering för biologiska agenser och relaterade hälsoeffekter inom sektorerna för avfallshantering och avloppsvattenrening

Keywords:

I detta diskussionsunderlag redogörs för resultaten av forskningen om vilka risker som biologiska agenser utgör för arbetstagare inom avfallshantering och avloppsvattenrening. Växande mängder avfall genereras i EU och arbetstagare inom dessa sektorer exponeras ofta för potentiellt skadliga mikroorganismer, såsom bakterier, virus och svampar. I diskussionsunderlaget granskas orsakerna till sådan exponering, dess effekter på hälsan samt hur ändrade förhållningssätt till avfallshantering påverkar de risker som arbetstagarna utsätts för. Intervjuer med experter och fokusgrupper med arbetstagare bidrog till att samla in information om politiska åtgärder som skulle kunna minska riskerna, bland annat för grupper av arbetstagare som är särskilt riskutsatta.

Ladda ner in: de | el | en | fr | lt | lv | mt |