Artificiell intelligens, avancerad robotteknik och automatisering av arbetsuppgifter på arbetsplatsen: taxonomi, policyer och strategier i Europa

Keywords:

Artificiell intelligens (AI) och robottekniksystem förändrar ständigt arbetsplatsen. Det pågår en växande debatt om hur de påverkar arbetsmiljön.

AI-baserade system och avancerad robotteknik som används för automatisering av arbetsuppgifter innebär både möjligheter och utmaningar för arbetsmiljön samtidigt som de också ger upphov till helt nya risker och fördelar.

Det är viktigt att ta fram definitioner och en gemensam förståelse för AI-baserade system och avancerad robotteknik som gemensamt godtas av alla intressenter. 

I detta policydokument presenteras en taxonomi för arbetsplatstillämpningar och arbetsmiljö som bygger på ett arbetsuppgiftsperspektiv. Den fungerar som en grund för framtida insatser för att strukturera och bedöma arbetsmiljömöjligheter och -utmaningar i samband med AI-baserade system och avancerad robotteknik samt automatisering av uppgifter. 

Policydokumentet ger också en översikt över policyer och strategier för automatisering av uppgifter genom AI-baserade system och avancerad robotteknik. 

Ladda ner in: cs | de | el | en | es | et | fi | hr | it | lt | mt | no | pl | sl |

Fler publikationer om detta ämne