Ny teknik för säkrare och friskare arbetstagare: potentialen hos smarta digitala arbetsmiljösystem

Image

© LALAKA - stock.adobe.com

Smarta digitala system har skapats för att förbättra arbetsmiljön. Teknik som artificiell intelligens, kroppsburna enheter och förstärkt verklighet kommer att användas i allt större omfattning för att se till att arbetstagarna håller sig säkra och i god form.

Om du vill utöka dina kunskaper om smart digital teknik har vi tre nya policydokument på gång.

I Smarta digitala arbetsmiljöövervakningsystem: typer, roller och mål undersöks övervakningsteknikens typer, roller och risker. Det handlar bland annat om IKT, kameror, kroppsburna enheter och smart personlig skyddsutrustning som används för att minimera skador och främja en god arbetsmiljö.

Även om denna teknik allt oftare införs på arbetsplatserna sker det fortfarande långsamt och i begränsad utsträckning, vilket framgår av Smarta digitala arbetsmiljöövervakningssystem: så används de på bästa sätt

I Smarta digitala arbetsmiljöövervakningssystem: möjligheter och utmaningar presenteras viktiga slutsatser för politiker och beslutsfattare om hur man kan öka potentialen hos dessa system och minimera eventuella brister.

Detta projekt är i linje med den kommande kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2023–2025, där fokus ligger på hur den nya digitala tekniken påverkar arbetet och arbetsplatserna.