Framtida kampanjer

Kampanjen för 2020–2022 är inriktad på förebyggande av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär.

Muskel- och skelettbesvär kvarstår som en av de vanligaste typerna av arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa.

Risker med anknytning till arbetsställning, exponering för upprepade rörelser eller för tröttande och smärtsamma arbetsställningar, bärande eller förflyttning av tunga bördor – alla dessa mycket vanliga riskfaktorer på arbetsplatsen kan ge upphov till muskel- och skelettbesvär. Med tanke på hur vanligt det är med arbetsrelaterade muskel- och skelettsbesvär är det uppenbart att det behöver göras mer för att öka medvetenheten om hur de kan förebyggas.

Kampanjen intar ett övergripande synsätt på orsakerna till detta bestående problem. I samband med kampanjen strävar man efter att sprida högkvalitativ information om ämnet, uppmuntra till en helhetsstrategi för att hantera problemet och erbjuda praktiska verktyg och lösningar som kan vara till hjälp på arbetsplatsnivå.

Ytterligare information om muskel- och skelettbesvär återfinns på vår webbsida som är avsedd för ändamålet