Sammansättning av styrelsens direktion

Ledamöter i EU-Oshas direktion och intresseförklaringar. Direktionen fungerar som en styrgrupp. Den följer arbetsmiljöbyråns arbete och resultat och sammanträder fyra gånger om året. Den består av åtta ledamöter från styrelsen.

Dagordning och protokoll från direktionens senaste möten

2018

2017

2016

2015

Ledamot

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Vice ordförande
Ms Gertrud BREINDL (Regeringsrepresentant), Vice ordförande
Mr Renārs LŪSIS (Regeringsrepresentant), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Arbetsgivarrepresentant), Ordförande
Ms Jessie FERNANDES (Arbetsgivarrepresentant, Businesseurope), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Arbetstagarrepresentant), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Arbetstagarrepresentant), Vice ordförande
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Regeringsrepresentant)
Mr Kris DE MEESTER (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Arbetstagarrepresentant)

Suppleant

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Regeringsrepresentant)
Mr Rob TRIEMSTRA (Regeringsrepresentant)
Mr Yogindra SAMANT (Regeringsrepresentant)
Mr Eckhard METZE (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Francois ENGELS (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Georgi STOEV (Arbetsgivarrepresentant)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Arbetstagarrepresentant)
Ms Sonja KÖNIG (Arbetstagarrepresentant)
Mr Viktor KEMPA (Arbetstagarrepresentant)