Sammansättning av styrelsens direktion

Ledamöter i EU-Oshas direktion och intresseförklaringar. Direktionen fungerar som en styrgrupp. Den följer arbetsmiljöbyråns arbete och resultat och sammanträder fyra gånger om året. Den består av åtta ledamöter från styrelsen.

Dagordning och protokoll från direktionens senaste möten

2018

2017

2016

2015

Ledamot

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Vice ordförande
Ms Boel CALLERMO (Regeringsrepresentant), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Regeringsrepresentant), Vice ordförande
Ms Christa SCHWENG (Arbetsgivarrepresentant), Vice ordförande
Ms Jessie FERNANDES (Arbetsgivarrepresentant, Businesseurope), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Arbetstagarrepresentant), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Arbetstagarrepresentant), Ordförande
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Regeringsrepresentant)
Mr Kris DE MEESTER (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Károly GYÖRGY (Arbetstagarrepresentant)

Suppleant

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Regeringsrepresentant)
Mr Rob TRIEMSTRA (Regeringsrepresentant)
Mr Yogindra SAMANT (Regeringsrepresentant)
Mr Eckhard METZE (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Francois ENGELS (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Georgi STOEV (Arbetsgivarrepresentant)
Mr Anthony CASARU (Arbetstagarrepresentant)