Nadzór i monitorowanie pracowników zdalnych: skutki dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano skutki (cyfrowego) nadzoru i monitorowania praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w odniesieniu do pracowników zdalnych i zawarto w nim również analizę różnic między pracownikami stacjonarnymi a zdalnymi. Z ustaleń wynika, że chociaż takie systemy mogą zwiększać ryzyko psychospołeczne i negatywne skutki dla zdrowia, wdrożenie środków zapobiegawczych w zakresie BHP ma pozytywny wpływ na zmniejszenie tego ryzyka i ograniczenie skutków dla zdrowia.

Te spostrzeżenia są nieocenione dla rozszerzenia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa na tę nową formę pracowników, obejmującą kilka rodzajów pracy organizowanej poza siedzibą pracodawcy.

Pobierz in: en