Praca hybrydowa: nowe możliwości i wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Keywords:

Po pandemii COVID-19 na pierwszy plan wysunęło się przejście na pracę hybrydową – łączącą zarówno pracę zdalną, jak i na miejscu. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano zjawisko pracy hybrydowej i jej wpływ na warunki pracy oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). 

Zdefiniowano w nim pracę hybrydową w kontekście paradygmatów pracy zdalnej i przeanalizowano jej kluczowe cechy, a także jej powszechność wśród europejskiej siły roboczej. Dokument rzuca światło na to, jak praca hybrydowa przekształca ustalone normy, stwarzając nowe możliwości i wyzwania zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Pobierz in: en