Robotic system for palletising and depalletising products (ID7)

Zrobotyzowany system do paletyzacji i depaletyzacji produktów (ID7)

Keywords:

Innowacyjne i zrównoważone technologie umożliwiły duńskiej firmie depaletyzację i paletyzację produktów na żądanie, bez konieczności korzystania z magazynu.

Wspólne opracowanie najnowocześniejszej technologii czujników 3D, które umożliwiają robotom „widzenie”, pozwoliło przedsiębiorstwu ograniczyć ilość nocnych zmian i ich negatywny wpływ na zdrowie pracowników. W niektórych przypadkach rozwiązanie oparte na wykorzystaniu robotów i sztucznej inteligencji skróciło czas cyklu o połowę i pozwoliło w pełni zautomatyzować pracę, która wcześniej była wykonywana ręcznie.

Znaczna część pozostałej pracy ręcznej polega na monitorowaniu systemu opartego na sztucznej inteligencji i rozwiązywaniu problemów w przypadku błędów.

Pobierz in: en