Robot automatyzujący sprzątanie obornika pozwalający utrzymać higienę u zwierząt gospodarskich (ID11)

Keywords:

Zrównoważona produkcja w przemyśle spożywczym to przyszłość. Holenderski deweloper technologii analizowany w tym studium przypadku zajmuje się stosowaniem maszyn rolniczych przy hodowli bydła mlecznego.

Jego produkty są używane w ponad 45 krajach w UE i na całym świecie. Opracowany przez niego autonomicznie jeżdżący robot pozwala zachować standardy higieny wewnątrz obory i specjalizuje się w sprzątaniu obornika.

Zmiana paradygmatu wynikająca z tej innowacji mogłaby skłonić rolników do odejścia od tradycyjnie postrzeganej roli pracownika fizycznego do objęcia bardziej kierowniczych stanowisk i większej odpowiedzialności w gospodarstwach rolnych.

Pobierz in: en