Collaborative robot that automates sewing of bags in automotive supplier industry (ID5)

Robot współpracujący, który pozwala zautomatyzować szycie toreb w branży dostawców części samochodowych (ID5)

Keywords:

Omawiany dostawca części samochodowych działający na skalę globalną wprowadził zautomatyzowane procesy do swojej działalności w Portugalii, wykorzystując roboty, roboty współpracujące i automatycznie sterowane pojazdy do realizacji szeregu zadań.

Zamiast likwidować miejsca pracy, przyspieszyło to lub ułatwiło wykonywanie zadań i ograniczyło izolację społeczną w miejscu pracy, ponieważ pracownicy częściej zmieniają stanowiska, co umożliwia większą interakcję ze współpracownikami.

Obecnie pracownicy zmieniają kwalifikacje i odbywają specjalistyczne szkolenia, co jest okazją do oceny, które umiejętności należy uznać za ważne dla przyszłości pracy, a które tracą na znaczeniu.

Pobierz in: en