Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory pochodzenia zawodowego w Europie – podsumowanie metodyki badania narażenia pracowników

Keywords:

Przeprowadzone przez EU-OSHA badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory w Europie (ang. Workers’ Exposure Survey, WES) zawiera dane i informacje na temat prawdopodobnego narażenia pracowników na 24 znane czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór w ostatnim tygodniu pracy. Badanie WES przeprowadzono w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i w Finlandii w 2023 r.

W niniejszej publikacji przedstawiono ogólną metodykę opracowywania badania WES, która powstała w oparciu o australijskie badanie narażenia w miejscu pracy i narzędzie OccIDEAS, a następnie została dostosowana do kontekstu UE. Przedstawiono w niej również, w jaki sposób badanie zostało dostosowane do celu i jak było realizowane. 

Pobierz in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |