Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory pochodzenia zawodowego w Europie – metody zbierania danych zastosowane w badaniu narażenia pracowników

Keywords:

Badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na raka w Europie zawiera informacje na temat prawdopodobnego narażenia pracowników na kilka znanych czynników ryzyka zachorowania na raka w ostatnim tygodniu pracy. W niniejszym raporcie przedstawiono metody zastosowane przy tworzeniu tego badania.

Wyjaśniono w nim, w jaki sposób badanie narażenia pracowników oparto na australijskim badaniu narażenia na ryzyko w pracy i jak je dostosowywano oraz jakie kroki podjęto w celu przetłumaczenia kwestionariusza na języki państw członkowskich UE, w których został on wdrożony. Raport zawiera dalsze szczegółowe informacje na temat kontroli dostosowanego kwestionariusza oraz przedstawia późniejsze podejścia do pobierania próbek, głównych badań terenowych, kontroli jakości danych i ważenia danych.

Niniejszy raport zawiera więcej szczegółów i uzupełnia opublikowane już podsumowanie metodyki badania narażenia pracowników.

Pobierz in: en