Czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory pochodzenia zawodowego w Europie – pierwsze wyniki badania narażenia pracowników

Keywords:

Przeprowadzone przez EU-OSHA badanie narażenia pracowników na czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory w Europie (ang. Workers’ Exposure Survey, WES) zawiera informacje na temat prawdopodobnego narażenia pracowników na 24 znane czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór w ostatnim tygodniu pracy. Badanie WES przeprowadzono w Niemczech, Irlandii, Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i w Finlandii w 2023 r.

W opublikowanym raporcie przedstawiono pierwsze wnioski z badania WES i zwrócono uwagę na najczęstsze rodzaje narażenia zawodowego spośród uwzględnionych czynników ryzyka zachorowania na nowotwory zawodowe, okoliczności narażenia oraz związek między narażeniem a niektórymi warunkami pracy. Z analizy wynika, że ryzyko zachorowania na nowotwór jest wyższe w przypadku pracowników zatrudnionych w mikro- lub małych miejscach pracy w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi w średnich lub dużych miejscach pracy, a także w przypadku osób pracujących ponad 50 godzin tygodniowo.

Pobierz in: de | el | en | es | fi | fr | hu | pt |