Artificial intelligence for worker management: risks and opportunities

Sztuczna inteligencja na potrzeby zarządzania pracownikami: ryzyko i możliwości

Keywords:

Niniejszy informator polityczny oparto na głównych ustaleniach z badań nad ryzykiem i możliwościami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy i wynikającymi z systemów zarządzania pracownikami opartych na sztucznej inteligencji.

Zagrożenia dotyczą utraty przez pracowników kontroli nad pracą, dehumanizacji i dyskryminacji, a także implikacji związanych z brakiem przejrzystości i asymetrią władzy. Przedstawione możliwości obejmują monitorowanie ryzyka, personalizację stanowisk i procedur pracy oraz projektowanie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Przedstawiono również zestaw zaleceń, które pomogą rozwiązać problem zagrożeń związanych z systemami zarządzania pracownikami opartymi na sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

Pobierz in: cs | de | en | es | et | fr |