Oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji ma na celu zwiększenie szybkości, skali i znaczenia weryfikacji informacji (ID14)

Keywords:

Stosowanie sztucznej inteligencji w dziennikarstwie wymaga rozważenia określonych względów etycznych.

Dzięki oprogramowaniu do weryfikacji informacji opartemu na sztucznej inteligencji organizacja charytatywna zarejestrowana w Anglii odnotowała wzrost szybkości, skali i jakości swojej pracy.

Niemniej jednak konieczne może być znalezienie specjalnych środków, aby zapobiec zwiększonej ekspozycji pracowników na szkodliwe treści, ponieważ AI może wydobyć na powierzchnię historie, których inne narzędzia nie znalazłyby, np. treści graficzne związane z przemocą lub mowa nienawiści.

Na razie nie odnotowano żadnych negatywnych skutków, jednak organizacja stara się być miejscem pracy zapewniającym wsparcie społeczne w celu przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom dla pracowników. 

Pobierz in: en