Środki kontroli jakości materiałów oparte na sztucznej inteligencji (ID15)

Keywords:

Stosowanie unijnych dyrektyw i norm bezpieczeństwa maszyn może znacząco wpłynąć na sukces robotyki i automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji w miejscu pracy.

Szwedzko-norweskie przedsiębiorstwo, które opracowuje i integruje takie systemy, wyjaśnia, jaki może być wpływ uczenia się maszyn na pracowników i przedsiębiorstwa.

Nieodłączna nieprzewidywalność towarzysząca samouczeniu się sztucznej inteligencji skłoniła firmę do przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń nie tylko dla swoich pracowników, ale również dla klientów, a także do opracowania bardziej rygorystycznych środków bezpieczeństwa, które mogą wymagać nawet pełnego fizycznego rozdzielenia pracowników i robotów.  

Pobierz in: en