Advanced robotic systems for inspection and maintenance of gas and oil infrastructure

Zaawansowane systemy zrobotyzowane do kontroli i utrzymania infrastruktury gazowej i naftowej (ID10)

Keywords:

Aby nadać priorytet bezpieczeństwu i higienie pracy (BHP) swoich pracowników, norweskie przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się infrastrukturą gazową wdrożyło technologie zrobotyzowane.

Wcześniej kontrolę i utrzymanie infrastruktury gazowej i naftowej przeprowadzano ręcznie, narażając pracowników na zagrożenia związane z pracą wewnątrz zbiornika ciśnieniowego.

Obecnie przedsiębiorstwo wykorzystuje dwa systemy zrobotyzowane. Pracownicy, pracując na zewnątrz, a jednocześnie zachowując pełną kontrolę nad obydwoma systemami zrobotyzowanymi, nabyli nowe umiejętności. Zaktualizowana lista kontrolna BHP odzwierciedla wymogi stawiane przez nową rzeczywistość.

Pobierz in: en