Bezpieczeństwo automatyzacji zadań w miejscu pracy: nowy raport z porównawczego studium przypadku

Image

© panuwat – stock.adobe.com

Coraz powszechniejsze staje się wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) i robotyki do automatyzacji niebezpiecznych lub powtarzalnych zadań w miejscu pracy jako sposobu na ochronę pracowników. Jednak już na tych wczesnych etapach należy zastanowić się nad problemami związanymi z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nowymi zagrożeniami, którym trzeba skutecznie przeciwdziałać.

Aby lepiej zrozumieć ten złożony temat, EU-OSHA opublikowała raport z porównawczego studium przypadku dotyczący zaawansowanej automatyzacji robotyki. W raporcie poruszono kwestię wdrażania i wpływu systemów opartych na sztucznej inteligencji i inteligentnych robotów współpracujących (cobotów) na automatyzację zadań w miejscu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników.

Ponadto w innych, powiązanych dokumentach przeanalizowano następujące aspekty: Wyzwania i możliwości w zakresie BHP wynikające z wdrożeń, Zalecenia dotyczące automatyzacji zadań poznawczych, Zalecenia dotyczące automatyzacji zadań fizycznych, Bodźce, bariery i zalecenia dotyczące wdrożeń, Działania wspierające akceptację systemów opartych na sztucznej inteligencji na poziomie organizacji.

Zapoznaj się z wnioskami z naszego ostatniego seminarium Zaawansowana robotyka i systemy oparte na sztucznej inteligencji do automatyzacji zadań: wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy.

Interesujesz się automatyzacją zadań? Śledź nadchodzącą kampanię „Bezpieczeństwo pracy w świecie cyfrowym” – jest to jeden z obszarów priorytetowych!

Przejrzyj wszystkie publikacje dotyczące zaawansowanej robotyki i automatyzacji zadań