You are here

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

O kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi dwuletnią kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wspieraną przez instytucje UE i europejskich partnerów społecznych oraz koordynowaną na poziomie krajowym za pośrednictwem sieci krajowych punktów centralnych Agencji.

Bieżąca, prowadzona w latach 2016–2017 kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się. W ramach kampanii informuje się o znaczeniu zapobiegania zagrożeniom przez całe życie zawodowe, poszerza się wiedzę w zakresie dostosowywania pracy do indywidualnych zdolności, wspomaga się pracodawców i pracowników poprzez przekazywanie im informacji i narzędzi do zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz promuje się wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Konkurs Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Konkurs ten jest ważnym elementem każdej kampanii. Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie.

Konkurs dobrych praktyk będący częścią kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016-2017 ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji prowadzących aktywne zarządzanie BHP w kontekście starzenia się pracowników.

Celem Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017 jest wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji, które w wyjątkowy i innowacyjny sposób promują zrównoważoną pracę w kontekście starzejącej się siły roboczej, wykazują kompleksowe podejście do zarządzania BHP oraz stosują zapobieganie ryzyku w ciągu całego życia i promowanie zdrowia dla zapewnienia zdrowego starzenia się w pracy.

EU-OSHA otrzymała 42 zgłoszenia z 23 krajów. Wśród nich pięć zgłoszeń wpłynęło od oficjalnych partnerów kampanii. Zgłoszenia pochodzą od wielu różnorodnych organizacji różnej wielkości i reprezentujących liczne branże.

Zgłoszenia oceniło trójstronne europejskie jury, w skład którego weszli przedstawiciele europejskich partnerów społecznych, Komisji Europejskiej, maltański organ ds. BHP oraz EU-OSHA. Jury przewodniczył prof. Stephen Bevan z Instytutu studiów nad zatrudnieniem (IES). Nagrodzono dziewięć zgłoszeń, a kolejnym dziewięciu - w tym zgłoszeniom od oficjalnych partnerów kampanii - przyznano wyróżnienia.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione przykłady są przedstawione w broszurze Konkursu Dobrych Praktyk Konkursu Dobrych Praktyk „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2016–2017