You are here

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Konkurs dobrych praktyk będący częścią kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016-2017 ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji aktywnie zarządzających BHP w kontekście starzenia się pracowników.

O kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy prowadzi dwuletnią kampanię „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”, wspieraną przez instytucje UE i europejskich partnerów społecznych oraz koordynowaną na szczeblu krajowym za pośrednictwem sieci krajowych punktów centralnych Agencji.

Bieżąca, prowadzona w latach 2016–2017 kampania „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” służy promowaniu zrównoważonego życia zawodowego i zdrowego starzenia się. W ramach kampanii informuje się o znaczeniu zapobiegania zagrożeniom przez całe życie zawodowe, poszerza się wiedzę w zakresie dostosowywania pracy do indywidualnych zdolności, wspomaga się pracodawców i pracowników poprzez przekazywanie im informacji i narzędzi do zarządzania BHP w kontekście starzenia się pracowników oraz promuje się wymianę dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Konkurs Dobrych Praktyk pn. „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy”

Europejski konkurs dobrych praktyk jest ważnym elementem każdej kampanii. Konkurs jest organizowany przez EU-OSHA we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Rady UE i ma na celu wskazanie wyróżniających się i innowacyjnych działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Konkurs dobrych praktyk służy również jako platforma wymiany i promocji dobrych praktyk w całej Europie.

Konkurs dobrych praktyk będący częścią kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” prowadzonej w latach 2016-2017 ma na celu wskazanie wiodących przykładów organizacji prowadzących aktywne zarządzanie BHP w kontekście starzenia się pracowników.

Podczas ceremonii wręczenia nagród w kwietniu 2017 r. zwycięzcy odbiorą nagrody, osiągnięcia wszystkich uczestników zostaną docenione, a nagrodzone i dostrzeżone przykłady zostaną umieszczone w publikacji, która będzie szeroko rozpowszechniona w całej Europie i promowana na stronie internetowej Agencji.

Szczegółowe informacje o konkursie dobrych praktyk w latach 2016-2017

Zob. przykłady dobrych praktyk nagrodzone w poprzednich latach

Proszę sprawdzić termin składania zgłoszeń w danym państwie