Europejskie badania opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

European opinion polls on safety and health at work

Image by tookapic from Pixabay

W naszych badaniach skupiamy się przede wszystkim na opiniach pracowników. Jesteśmy w stanie uzyskać wiarygodne, ogólnoeuropejskie dane dotyczące opinii publicznej na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Udział w sondażach skłania ludzi do refleksji, przyczyniając się do zwiększenia świadomości kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki uwypuklają znaczenie dobrego stanu BHP oraz jego rolę w zapewnieniu zdrowia publicznego i sukcesu przedsiębiorstw. Prowadzenie sondaży w całej Europie umożliwia uwzględnienie opinii szerokiego spektrum respondentów na temat BHP. Wyniki pomagają nam zrozumieć różnice między poglądami ludzi w zależności od wieku, płci, poziomu wykształcenia, sektora, wielkości firmy itd.

Sondaże mogą być również pomocne we wskazywaniu nowych i pojawiających się zagrożeń, które należy zbadać. Chcielibyśmy, aby przyszłe sondaże służyły jako pomoc w badaniu kluczowych tematów i wspierały kampanie na rzecz zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Cele

Sondaże prowadzone są w celu:

  • wsparcia rocznych planów zarządzania EU-OSHA;
  • zapewnienia wartościowego wglądu w opinie pracowników;
  • podniesienia świadomości tematyki BHP i związków pomiędzy BHP i zdrowiem w całej Europie;
  • zachęcania do debaty na temat BHP;
  • dostarczenia przydatnych danych krajowych punktom centralnym oraz wzmocnienia współpracy;
  • zwiększenia roli tematyki BHP w mediach.

Wyniki naszych badań opinii publicznej mogą stymulować debatę i dyskusję w miejscu pracy, jak również dostarczać dane decydentom na szczeblu krajowym i unijnym.

Dotychczasowe sondaże

Dotychczas przeprowadzono kilka sondaży opinii publicznej w celu wsparcia realizacji unijnych celów BHP, w tym:

  • zwiększenia świadomości i wiedzy pracowników w zakresie BHP;
  • dostarczenia informacji o sposobach adaptacji do potrzeb starzejącej się populacji pracowniczej;
  • propagowania profilaktyki ryzyka w miejscu pracy i nie tylko;
  • zapewnienia wzrostu uznania stresu związanego z pracą za problem organizacyjny.

Zobacz wyniki naszych dotychczasowych sondaży:

Inne istotne źródła europejskie

Aby uzyskać pełniejszy obraz opinii publicznej na temat BHP, zachęcamy do skorzystania z dodatkowych źródeł informacji: