Puls BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy po pandemii

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu przedstawiono wyniki badania Eurobarometr Flash – Puls BHP zleconego przez EU-OSHA w celu uzyskania informacji na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) po pandemii.

W kwietniu i maju 2022 r. przebadano reprezentatywną próbę ponad 27 000 pracowników zatrudnionych we wszystkich państwach UE oraz w Islandii i Norwegii. Respondentów pytano o stres związany ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz o znaczenie środków BHP w ich miejscu pracy.

W badaniu pytano również o wykorzystanie technologii cyfrowych w pracy i jego wpływ na dobrostan pracowników.

Pobierz in: en