Iceland: Puls BHP 2022: BHP w miejscach pracy po pandemii

Keywords:

W niniejszym sprawozdaniu krajowym przedstawiono wyniki badania Eurobarometr Flash – Puls BHP zleconego przez EU-OSHA w celu uzyskania informacji na temat stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) po pandemii.

Rozmowy z pracownikami odbyły się w kwietniu i maju 2022 r. Respondentów pytano o stres związany ze zdrowiem psychicznym i fizycznym oraz o znaczenie zarządzania BHP w ich miejscu pracy.

Pobierz in: en | is |