You are here

Composition of the Bureau of the Governing Board

Members of EU-OSHA Bureau and declaration of interests. The Bureau works as a steering group, overseeing the Agency's operational performance, and meets four times a year. It is made up of eleven members from the Governing Board.

Agenda and Minutes from the latest Bureau meetings

2016

2015

Członek

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Wiceprzewodniczący
Ms Gertrud BREINDL (Przedstawiciel władz państwowych), Wiceprzewodniczący
Mr Renārs LŪSIS (Przedstawiciel władz państwowych), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Przedstawiciel pracodawców), Wiceprzewodniczący
Ms Rebekah SMITH (Przedstawiciel pracodawców, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Przedstawicieli pracowników), Przewodniczący
Ms Esther LYNCH (Przedstawiciel pracowników, ETUC), Coordinator, Bureau
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Kris DE MEESTER (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Przedstawicieli pracowników)

Zastępca

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Rob TRIEMSTRA (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Yogindra SAMANT (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Eckhard METZE (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Francois ENGELS (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Georgi STOEV (Przedstawiciel pracodawców)
Ms Paula ILVESKIVI (Przedstawicieli pracowników)
Ms Sonja KÖNIG (Przedstawicieli pracowników)
Mr Viktor KEMPA (Przedstawicieli pracowników)