Skład rady wykonawczej zarządu

Członkowie rady wykonawczej EU-OSHA i oświadczenie o braku konfliktu interesów Rady wykonawcza działa jako grupa sterująca, która nadzoruje działalność operacyjną Agencji i spotyka się w tym celu cztery razy w roku. Składa się ona z ośmiu członków zarządu.

Porządek obrad oraz protokół ostatnich posiedzeń zarządu

2018

2017

2016

2015

Członek

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Wiceprzewodniczący
Ms Gertrud BREINDL (Przedstawiciel władz państwowych), Wiceprzewodniczący
Mr Renārs LŪSIS (Przedstawiciel władz państwowych), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Przedstawiciel pracodawców), Przewodniczący
Ms Jessie FERNANDES (Przedstawiciel pracodawców, BUSINESSEUROPE), Coordinator, Bureau
Mr Ignacio DORESTE (Przedstawicieli pracowników), Coordinator, Bureau
Mr Károly GYÖRGY (Przedstawicieli pracowników), Wiceprzewodniczący
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)
Ms Charlotte SKJOLDAGER (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Kris DE MEESTER (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Andreas STOIMENIDIS (Przedstawicieli pracowników)

Zastępca

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Rob TRIEMSTRA (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Yogindra SAMANT (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Eckhard METZE (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Francois ENGELS (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Georgi STOEV (Przedstawiciel pracodawców)
Ms Nina Hedegaard NIELSEN (Przedstawicieli pracowników)
Ms Sonja KÖNIG (Przedstawicieli pracowników)
Mr Viktor KEMPA (Przedstawicieli pracowników)