Skład rady wykonawczej zarządu

Członkowie rady wykonawczej EU-OSHA i oświadczenie o braku konfliktu interesów Rady wykonawcza działa jako grupa sterująca, która nadzoruje działalność operacyjną Agencji i spotyka się w tym celu cztery razy w roku. Składa się ona z ośmiu członków zarządu.

Porządek obrad oraz protokół ostatnich posiedzeń zarządu

2018

2017

2016

2015

Członek

Mr Francisco Jesús ALVAREZ HIDALGO (EU Commission Rep.), Wiceprzewodniczący
Ms Boel CALLERMO (Przedstawiciel władz państwowych), Coordinator, Bureau
Mr Renārs LŪSIS (Przedstawiciel władz państwowych), Wiceprzewodniczący
Ms Anna KWIATKIEWICZ-MORY (Przedstawiciel pracodawców), Coordinator, Bureau
Ms Christa SCHWENG (Przedstawiciel pracodawców), Wiceprzewodniczący
Mr Ignacio DORESTE (Przedstawicieli pracowników), Coordinator, Bureau
Ms Julia NEDJELIK-LISCHKA (Przedstawicieli pracowników), Przewodniczący
Mr Stefan OLSSON (EU Commission Rep.)

Observer

Mr Carlos PEREIRA (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Kris DE MEESTER (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Károly GYÖRGY (Przedstawicieli pracowników)

Zastępca

Ms Charlotte GREVFORS ERNOULT (EU Commission Rep.)
Ms Danuta KORADECKA (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Yogindra SAMANT (Przedstawiciel władz państwowych)
Mr Eckhard METZE (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Francois ENGELS (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Georgi STOEV (Przedstawiciel pracodawców)
Mr Anthony CASARU (Przedstawicieli pracowników)