Kom deg i bevegelse i jobben

Get moving at work

Ved å være mer aktiv på arbeidsplassen kan man forebygge helseproblemer som muskel- og skjelettlidelser og hjerte- og karsykdom knyttet til stillesittende arbeid, og samtidig øke arbeidskapasiteten.

Denne infografikken inneholder enkle tips til arbeidsgivere og arbeidstakere, som for eksempel å ta hyppige småpauser, å gå mens man snakker i telefonen, ta pauser i møter for å strekke på beina og å sitte «dynamisk».

Openin: en
Last nedin: en