Resymé - Psykisk helse på arbeidsplassen etter koronapandemien

Keywords:

Koronapandemien har fått store konsekvenser for arbeidslivet. I denne rapporten presenterer vi funnene fra en analyse av europeiske undersøkelser om psykisk helse på arbeidsplassen før, under og etter pandemien.

Viktige punkter er blant annet hvordan pandemien har virket forskjellig på bestemte sektorer, typer arbeid, undergrupper av arbeidstakere, kjønn og digitalisering, og hvor viktig det er at bedriftene iverksetter proaktive arbeidsmiljøtiltak. Håndtering av arbeidsrelaterte psykososiale risikoer må dessuten være en del av tiltakene for å beskytte arbeidstakerne både nå og mot kritiske hendelser i framtiden.

Last ned in: en