Sammendrag: "Green jobs and occupational safety and health: Foresight on new and emerging risks associated with new technologies by 2020" (Grønne jobber og HMS: framsynsprosjekt om nye og framvoksende risikoer knyttet til nye teknologier fram mot 2020)

Keywords:

For å nå målene på miljøområdet forventer EU hurtig vekst i den grønne økonomien. Derfor er det viktig å foregripe nye og framvoksende HMS-risikoer i grønne jobber for å sikre at disse jobbene ikke bare er bra for miljøet, men også for arbeidstakernes helse og sikkerhet. Dette sammendraget presenterer et framsynsprosjekt som har identifisert mulige framtidige HMS-scenarier i grønne jobber, gitt en viss utvikling innen grønne teknologier, under ulike økonomiske og sosiale forhold. Du kan også lese hele rapporten med nærmere opplysninger om metode og konklusjonene.

Last nedin: bg | de | el | en | es | fr | hu | it | no | pl | ro | sk | sl |