Sammendrag – En datadrevet metode for vurdering av eksponering for farlige stoffer på arbeidsplasser i EU

Keywords:

Denne sammendragsrapporten presenterer grunnlaget for en datadrevet metode som er utviklet for å vurdere eksponeringen for farlige stoffer på arbeidsplassene i EU og utgjøre et utgangspunkt for å overvåke trender og utviklinger når det gjelder eksponering og bruk.

Den inneholder en kortfattet beskrivelse av tilnærmingen som brukes – å kombinere offentlig tilgjengelige datakilder med ekspertvurderinger og -råd – for å identifisere og prioritere bekymringsverdige farlige stoffer.

Rapporten går også inn på ulempene ved metoden og foreslår mulige forbedringer og veien videre.

Last ned in: el | en | et | fr | hu |