Resymé - Årsrapport for 2018: et år preget av samarbeid, engasjement og kampanjearbeid

Keywords:

Denne rapporten skisserer hva EU-OSHA har gjort i 2018 for å gjøre arbeidsplassene i Europa tryggere og bedre.

Blant viktige milepæler kan nevnes 2018–19-kampanjen ”Gode arbeidsplasser håndterer farlige stoffer” og publiseringen av funn fra større prosjekter som prosjektet om helse og sikkerhet i små og svært små bedrifter og framsynsprosjektet om nye og framvoksende risikoer knyttet til digitalisering.

I løpet av året har EU-OSHA holdt arrangementer og gjennomført holdningsskapende tiltak, ivaretatt forholdet til sitt omfattende nettverk av partnere og publisert et vell av informasjon og mange verktøyer.

Last ned in: en

Ytterligere publikasjoner om dette emnet