Innflytelse på politikk gjennom framsynsstudier
14/12/2015 Type: Reports 40 sider

Innflytelse på politikk gjennom framsynsstudier

Keywords:Framvoksende risikoer

Denne rapporten presenterer funnene fra et prosjekt som ser nærmere på de viktigste faktorene for effektiv overføring av resultater fra framsynsstudier til utforming av politikk. Prosjektet ble utført av Institutt for arbeidslivsstudier etter oppdrag fra EU-OSHA og omfattet en litteraturgjennomgang og intervjuer med forskere og eksperter. De ulike formene for innflytelse som kan oppnås med framsynsstudier beskrives, og de viktige suksessfaktorene for å oppnå innflytelse på politikken identifiseres.

Download in:EN

Ytterligere publikasjoner om dette emnet