Erstatning av kreftframkallende og nevrotoksiske løsemidler som brukes ved garving

Keywords:

Denne case-studien ser nærmere på et eksempel på god praksis hos et spansk selskap som produserer skotøy. Den viser hvordan man ved å erstatte farlige stoffer med mindre farlige kan forbedre arbeidstakernes helse og sikkerhet betraktelig, og hvor viktig opplæring og samarbeid med arbeidstakerne er.

I case-studien fortelles historien om en 25 år gammel kvinne som var eksponert for farlige løsemidler på arbeidsplassen og hadde alvorlige helseplager av det. Etter denne og andre alvorlige hendelser innførte selskapet i samarbeid med HMS-eksperter, myndigheter og fagforeningsrepresentanter relevant opplæring, erstattet løsemidler og innførte ytterligere tekniske tiltak for å redusere arbeidstakernes eksponering for skadelige løsemidler.

Selskapet endret også produksjonsprosessen og kjøpte forbehandlet lær for å eliminere en farlig arbeidsprosess.

Last ned in: en